لره رفت خواستگاری پدر دختره گفت 1000سکه لره گفت: زیاده یکی رو پیدا کردم 14 سکه تازه حاملم هست
:))) ‎· DArA