Avatar for eynollah
معین - تنهای تنها
Comment
همه رفتن کسی دور و برم نیست چنین بی کس شدن در باورم نیست اگر این آخرای عاقبت بود که جز افسوس هوایی در سرم نیست همه رفتند کسی با ما نموندش کسی خط دل مارا نخوندش همه رفتند ولی این دل مارا همون که فکر نمی کردیم سوزوندش چه حاشا تقه ای بر در نخورده که آیا زنده ایم یا جون سپرده چه حاشا صحبتی ، حرفی، کلامی که جزو رفته هاییم، ما نمرده عجب بالا و پائین داره دنیا عجب این روزگار دل سرده با ما یه روز دور و برم صدتا رفیق بود منو امروز ببین تنهای تنهام خیال کردم که این گوشه کنارا یکی داره هوای کار مارا یکی هم این میون دل سوز ما هست نداره آرزو آزار مارا عجب بالا و پائین داره دنیا عجب این روزگار دلسرده با ما یه روز دور و برم صدتا رفیق بود منو امروز ببین تنهای تنهام تنهای تنهام ‎· ♕Dr. Eynollah ♕
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place