نازنین نوش آفرین
نازنین عاشق به دیدارم بیا که لاله لاله گلنارو به گلزار می‌برم من نازنین عاشق خریدارم بیا که تازه تازه رؤیا رو به بازار می‌برم من آ... چه عاشقونه، آ... دارم بهونه دلکت جا مونده توی زلفونم دلکت می‌ناله که پریشونم یه بغل رؤیا رو می‌برم بی‌تاب می‌پرم تا مهتاب آ... سرو بلندبالا بزن راه چمن که سبزه سبزه مژگانو بی‌قرار می‌برم من نی لبک عشقو سر راهم بزن که نغمه نغمه آوازو به نیزار می‌برم من آ... چه عاشقونه، آ... دارم بهونه دلکت جا مونده توی زلفونم دلکت می‌ناله که پریشونم یه بغل رؤیا رو می‌برم بی‌تاب می‌پرم تا مهتاب آ... نازنین عاشق به دیدارم بیا که لاله لاله گلنارو به گلزار می‌برم من نازنین عاشق بیا که تازه تازه رؤیا رو به بازار می‌برم من آ... چه عاشقونه، آ... دارم بهونه دلکت جا مونده توی زلفونم دلکت می‌ناله که پریشونم یه بغل رؤیا رو می‌برم بی‌تاب می‌پرم تا مهتاب ‎· ♕Dr. Eynollah ♕