خامنه ای اعلام کرد اگه ترامپ ببره, خودکشی خواهد کرد. چون شنیده کیر سرباز سیاه های ارتش آمریکا خیلی گنده هستند برای کونش