تگ و منشن چطوری ؟
عکس اومد :) ‎- AmirGT
آره درستش کردم ‎- فهی90مه