اولین تولد بازی هم اینجا داریم ؟ اکانت شاپور رو قفل کنین باز تا روز تولدش اکانت پاک نکنه :))))))))
ای بابا! شرمنده شدم که :))))))) ‎- شاپور
همیشه تو را با اقلیما اشتباه میگیرم، چرا؟ ‎- Ehsan Sh
من یا فهیمه؟ اسمایلی پرت کردن خود وسط ماجرا :)) ‎- شاپور
شما که تکی و منحصر به فرد، مگه میشه شما را با کس دیگه ای اشتب گرفت؟ ‎- Ehsan Sh