اولین تولد بازی هم اینجا داریم ؟ اکانت شاپور رو قفل کنین باز تا روز تولدش اکانت پاک نکنه :))))))))
ای بابا! شرمنده شدم که :))))))) ‎· شاپور
همیشه تو را با اقلیما اشتباه میگیرم، چرا؟ ‎· Ehsan Sh
من یا فهیمه؟ اسمایلی پرت کردن خود وسط ماجرا :)) ‎· شاپور
شما که تکی و منحصر به فرد، مگه میشه شما را با کس دیگه ای اشتب گرفت؟ ‎· Ehsan Sh