اینجا جایی که نفس میگیره و بغض راه گلو رو می بنده که فرفر جدید اومد اما عمو گجمو و هرتکف نداره .... که نیستن ببینن ما دوباره جمع شدیم ، که دیگه هر چی سرچ کنی پیجی با این اسم ها نمیاد و فیدی دیده نمیشه ...... یادشون سبز و روحشون شاددددددد
Gajamoo.jpgb4061cbeca2011e29f5522000a9f14ae_7.jpg
روحشون قرین رحمت الهی ‎- farahnaaz
گجمو چی شده مگه؟ ‎- سو:دی
آبان ماه 93 شادروان شدند :( ‎- فهی90مه
ای وای:((( خدا رحمتشون کنه ‎- سو:دی
واقعااااا :( ‎- فهی90مه
خدا رحمتشون کنه ‎- sayeh
حسن:( دلم تنگ ميشه هميشه واسش:( ‎- NahL
نوبت ما هم میشه ‎- آمیرزو
اون یکی رو که نمیشناسم اما تف به قبر گجمو ‎- @vanik