ملت همه تو اینستا حق رو دادن به آرش و گفتن همین که میذاشته کیمیا نماز بخونه خیلی آدم خوبی بوده ... یعنی یه نظرات عجیبی دارن که منو متقاعد کرد چرا آمار طلاق آنقدر بالاست ... واقعا این مدت هی کامنت ها رو میخونم و چشمم گرد میشه که چقدر تفکرات مردم عجیب