Avatar for fahimeh_90
جالبه تمام کسایی که من تو فرفر باهاشون خیلی خیلی صمیمی بودم، تقریبا هیچ کدوم جذب این فرفرک جدید نشدن
Comment
اگرم اومدن مثل خودم اینجا به اندازه قبل فعال نیستن ‎· فهی90مه
Comment
جذب کنید خوب :) ‎· AmirGT
Comment
پس من چی که جذب شدم؟:( ‎· 222888
Comment
@AmirGT یا تمایلی ندارن یا فعال نیستن ‎· فهی90مه
Comment
@Marilla کامنت اول رو خوب دقت کن ... کجا که هزار تا فید میذاشتی و لایک میکردی و کجا الان که چند تا شده ‎· فهی90مه
Comment
بوعس:) ‎· 222888
Comment
با باران درس صحبت کن :) ‎· Aziz
Comment
@Aziz وای سلام ... میدونی تا آخرین روزهای فرفر چقدر عکس باران گذاشتم و یادت کردم :/ ... هر اتفاقی این مدت افتاد همش یادت بودم ... وقتی باران تصادف کرد ، باورت میشه فقط به تو فکر میکردم و این روزها که داشتم عکس خوب شدن صورتش رو هم میذاشتم بازم به تو فکر میکردم ‎· فهی90مه
Comment
علیک سلام :) اختیار دارید. چرخش روزگار هست دیگه . دوباره داره جمع فرندفیدی ها جمع میشه ‎· Aziz
Comment
آره واقعا :) باران سیمرغ گرفت فکر کنم خیلی شادمان بودی :) ‎· فهی90مه
Comment
مشغله های زندگی برای چیزای متفرقه وقتی برام نذاشته بود ولی کلا هنوزم جزو بازیگرهای محبوبم به حساب میاد ‎· Aziz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place