هنوزم تو یه فولدر به اسم آبی همه هدیه های پارسالتون رو دارممممم ... همه آبی هایی که برام گذاشتین
dds.PNG