خیلی وقتها میرفتم پیج فیس بوک مهرسای نومیا و نگاه میکردم ببینم کیا بودن و دیگه نیستن ... کلا جالب بود آشنا شدن با واقعیت خیلی از فرفری ها