بعضی کارها قصد تموم شدن ندارن ... آنقدر این متن معادل لاتین داره که ظاهرا میخواد شب و روز تولدم رو خراب کنه ... کار ما که پنج شنبه و جمعه برنمیداره ، تازه برگشته به من میگه اتفاقا خیلیا کارمندن و فقط همین دو روز وقت دارن پس این دو روز اتفاقا برای ما خیلی هم مهمه