@manfy30 سه بهمن شد پس تولدت مبارک ، دیگه داری کم کم +30 میشی :) زنده و سالم و موفق و شاد باشی
manfy30_c997122d.png
یه عروسک پیشی خوشگل از طرف من هدیه واسه شما :دی ‎· آمیرزو
امیرزو کجا بیام بگیرم :دی ‎· منفی سی
ممنون فهی ندیده بودم این فید رو ‎· منفی سی
@aamirzo وااااای ممنون من هنوزم هر گربه ای میبینم یاد شمام :) ‎· فهی90مه
@manfy30: برا تو نگفتم عزیزم :دی ‎· آمیرزو
@fahimeh_90 بازم خوبه حیوون خوبیه به نسبت خیلی موجودات دیگه ‎· آمیرزو
من خیلی میترسمممممم خب ... من از گربه بیش از سوسک ترس دارم ‎· فهی90مه
تولدت مبارک عزیزم ،با آرزوی سالهای خوش برایت ‎· yol