دیروز خیلی غمگین شدم رفتم سینما ملت بلیط جشنواره بگیرم ... خب من خو گرفته بودم به جشنواره رفتن اونجا ، چرا باید پولدارها از ما خوشبخت تر بشن بازم ؟؟ اونجا برای من رویای هر ساله بود .... جشنواره رفتن تو سینماهای دیگه خیلی خیلی عادی
cool. jashnvare. be jaye man bebin filma ro. mohem film didane na jash. ghose nakhor:* ‎· نیالا
باشه عزیزم ... بجای توام می بینم ، اما سینما ملت یه کیف دیگه داشت ‎· فهی90مه