یکی به نیما بگه این ساختار جدید سایت من و تو خیلی سنگین شده و اصلا دیگه نمیشه با این فیلترشکن ها و پارازیت ها هیچ برنامه ای رو با نت زنده دید ... هزار بار یعنی برنامه برمیگشت به عقب و تا بفهمم چی شد اون قسمت ترانه خوندن تموم میشد ...
منظورت نریمان هست ؟ ‎- رضا
آره چرا گفتم نیما :))))))) ‎- فهی90مه
با نیما اکبرپور اشتباه شد :) ‎- رضا
آره شاید :) ممنون ... حالا یکی بهش بگه دیگه من جدی دارم خل میشم از این وضعیت جدید ‎- فهی90مه