واقعا ژانویه تموم نشده شما تو فکر ولنتاین هستین ؟؟
همچین آدمای دلخوشی هم وجود دارد :دی ‎· Hamed+
چه خوب ... آخه من تو عمرم تو فکر این نبودم که کاش یکی باشه فلان وسیله رو برام بخره ، شاید برای همین یاد نگرفتم ‎· فهی90مه