یه فایل به اسم طلوع امروز پیدا کردم اما هر چی گوش میدم یادم نمیاد صدای کی بود ... شما یادتونه صدای کی بود ؟
من اصن نشنیدم ‎· شرجیــ نشین ™
من اینا رو از هاباب دانلود کردم اکثرشو ‎· فهی90مه