یه فایل به اسم طلوع امروز پیدا کردم اما هر چی گوش میدم یادم نمیاد صدای کی بود ... شما یادتونه صدای کی بود ؟
من اصن نشنیدم ‎- شرجیــ نشین ™
من اینا رو از هاباب دانلود کردم اکثرشو ‎- فهی90مه