89 90 وااااااااااای چقدر عالی شنیدن صداتون دوباره ... تو این ده ماه همیشه کلی صداهاتون رو گوش میدادم و فکر میکردم به سال
هنوز اون روزها دوسم داشتین و بینتون جایگاه داشتم اما یهو همتون فراموشم کردین تا تگ مناظره سال 92 ‎· فهی90مه