اینجا بهتره یا وی کی ؟ کجا بیشتر فرفریون هستن ؟
من وی کی نیستم‌.بیا همینجا عشقم ‎- 222888