:(( دوری از عزیزانت
اهوم:-( ‎· جولیا پندلتون
هوای شهرم چطوره؟؟؟ ‎· جولیا پندلتون
عالیه پاک پاک .. ‎· farahnaaz
خوش بحالت :-)) ‎· جولیا پندلتون
:))))))) خوش به حال خودت ‎· farahnaaz
چرا؟؟؟ ‎· جولیا پندلتون
چون تهرانی .. ‎· farahnaaz
:-))والا ‎· جولیا پندلتون
من اسفند ماه میام خرم آباد ...حالا چندمش رو بعداً میگم:-)) ‎· جولیا پندلتون
بح بح خوش اومدی.. حتما خبرم کن ‎· farahnaaz
اوتار نداری؟؟؟ ‎· جولیا پندلتون
بذارم؟؟؟؟ ‎· farahnaaz
چشم خبر میکنم/بله بزار ‎· جولیا پندلتون
چشم ‎· farahnaaz
بی بلا ‎· جولیا پندلتون