:(( دوری از عزیزانت
اهوم:-( ‎- جولیا پندلتون
هوای شهرم چطوره؟؟؟ ‎- جولیا پندلتون
عالیه پاک پاک .. ‎- farahnaaz
خوش بحالت :-)) ‎- جولیا پندلتون
:))))))) خوش به حال خودت ‎- farahnaaz
چرا؟؟؟ ‎- جولیا پندلتون
چون تهرانی .. ‎- farahnaaz
:-))والا ‎- جولیا پندلتون
من اسفند ماه میام خرم آباد ...حالا چندمش رو بعداً میگم:-)) ‎- جولیا پندلتون
بح بح خوش اومدی.. حتما خبرم کن ‎- farahnaaz
اوتار نداری؟؟؟ ‎- جولیا پندلتون
بذارم؟؟؟؟ ‎- farahnaaz
چشم خبر میکنم/بله بزار ‎- جولیا پندلتون
چشم ‎- farahnaaz
بی بلا ‎- جولیا پندلتون