جدیدا حافظه کوتاه مدت من دچار مشکل شده و یه سری چیزا یادم نمیاد :((
مثل من.... ‎- جولیا پندلتون
خیلی بده .. ‎- farahnaaz
اهوم.... ‎- جولیا پندلتون
روغن ماهی زیاد بخور ‎- Sanach
مچکرم از راهنماییت ساناچ جون ‎- farahnaaz
منم چند ماهی هست اینجوری شدم.. انگار مغزم با یه سری اطلاعات فریز شده و هربار که چیز جدیدی به ذهنم میسپرم میخوابم و بیدار میشم چندان یادم نمیاد وهمون اطلاعات قبلی میمونه ‎- roghi1022
دقیقا منم همینطور خانوم مهندس جون ‎- farahnaaz