پیاده روی شبانه با همسر در هوای سرد :)))
ووووووووووووی یخ زدیم رسما ‎· farahnaaz
چه خوب:-) ‎· جولیا پندلتون
اگه دوباره رفتی ،برو علوی جای من نفس بکش:-)) ‎· جولیا پندلتون
چشم چشم.. قاضی اباد خودش کلا نفس کشیدنه :) ‎· farahnaaz
قاضی آباد میشینی؟؟؟ ‎· جولیا پندلتون
نه خونه پذر شوهر اونجاست ‎· farahnaaz