پیاده روی شبانه با همسر در هوای سرد :)))
ووووووووووووی یخ زدیم رسما ‎- farahnaaz
چه خوب:-) ‎- جولیا پندلتون
اگه دوباره رفتی ،برو علوی جای من نفس بکش:-)) ‎- جولیا پندلتون
چشم چشم.. قاضی اباد خودش کلا نفس کشیدنه :) ‎- farahnaaz
قاضی آباد میشینی؟؟؟ ‎- جولیا پندلتون
نه خونه پذر شوهر اونجاست ‎- farahnaaz