12 ساعته کلا آب نداریم.. بدترین چیز بی آبیه.. حتی ناهار هم نداریم.. حتی نمیتونیم کارهای ضروری روزانه رو هم انجام بدیم .. این وضعیت به گوش رسیده تا شب هم ادامه داره
و تنها کسی که تو این شهر غریب به دادت میرسه مادر شوهر مهربونه :)) کلی هم ناهار آورده با خودش اصلا یه وضی :دی ‎· farahnaaz
شهر روی آب و بی آبی!!؟؟؟هعی ‎· جولیا پندلتون
لوله کشی ساختمان به مشکل خورده بود که خدار و شکر حل شده بود :** ‎· farahnaaz