پریسا اینجا رو به من معرفی کرد خودش چرا نیست؟؟؟
کدوم پریسا؟ ‎- گرگان‌نت (✓)
@parisraha ‎- farahnaaz
مرسی مرسی ‎- farahnaaz
@farahnaaz یه کم دیر به دیر میام بی حوصله م ...اما شما باشید مایه ی دلگرمیه :دی ‎- p@Ris
زود به زود بیا دلمون تنگ میشه ‎- farahnaaz
چشم عزیزم :* ‎- p@Ris