سلام به همه.. از بس تو مهمونی همه چی با مزاجمون سازگار اومد و تعارفم نکردیم خواب نداریم جفتمون .. میگن کاه از خودته کاهدون مال تو نیست همینه ها :))