شما ها درس ندارین؟ زندگی ندارین؟ مهره سوخته نیستین؟ هی بشیینین اینجا غر توییتر نداشتن و ارور دادن بزنین.. ایششششش
نه...تازه شام هم نداریم ‎- 222888
دقیقا مثه من :)) ‎- farahnaaz
من شام ساعت ۱۰ و نیم میخورم از الان تو فکرشی : ) ‎- Milad
اینایی که از نبود توییتر ناراحتن همونایی هستن که میگفتن توییتر اخ خه :)) ‎- roghi1022
من و شهاب ده و نیم دیگه خواب پادشاه سوم رو هم دیدیم ‎- 222888
ماریلا شما شدین خانواده همسر من که 9 خوابن :)))))) ولی من همسر رو از راه به در کردم کم کم تا 3 بیداریم :))) ‎- farahnaaz
میلاد اینا 6 شام میخورن :))) ‎- farahnaaz
گناه داره طفلی ۶پامیشه میره سر کار.هفت شام میخوریم و ده دیگه خوابیم ‎- 222888
من خابیدن قبل از ۱ و نیم شب یادم نمیاد :))) ‎- Milad
چه همسر ایده آلی هستی تو ماریلا.. :))) ‎- farahnaaz
میلاد ولی واقعا اینایی که زود میخوابن زود بیدار میشن به نظرم موفق تر هستن همیشه ‎- farahnaaz
شش عصر میخورم ‎- جولیا پندلتون
مرجان تو دیگه چرا.. لرا نباید این خصلت ها رو داشته باشن ‎- farahnaaz
عادت داریم ‎- جولیا پندلتون