ای کسانی که مهره سوخته شدین خانمت میگه چایی نریزعزیزم خودم میریزم نریزدیگه گوش کن .. چون بعدش همش باید تمیز کاری بشه. منم حساس :)) ای بابا
حالا هی به این افراد بگو برو زباله ها رو بذار دم در اگه رفت :دی ‎· farahnaaz