کیک شکلاتی بعد ناهار مهمونا :)))
11356847_458902007614294_328010125_n.jpg
بعد میان میگن چاق شدی چه :دی رونوشت به بعضیا ‎- farahnaaz
نوش جانتون :-) ‎- جولیا پندلتون
با سپاس فراوان ‎- farahnaaz
ببین اصلا یه وضی کلی ذوق کردن امروز بعد یه خونه تکونی حسابی :))) ‎- farahnaaz
زنده باشی و سلامت!!! ‎- جولیا پندلتون
فدادون ‎- farahnaaz