کیک شکلاتی بعد ناهار مهمونا :)))
11356847_458902007614294_328010125_n.jpg
بعد میان میگن چاق شدی چه :دی رونوشت به بعضیا ‎· farahnaaz
نوش جانتون :-) ‎· جولیا پندلتون
با سپاس فراوان ‎· farahnaaz
ببین اصلا یه وضی کلی ذوق کردن امروز بعد یه خونه تکونی حسابی :))) ‎· farahnaaz
زنده باشی و سلامت!!! ‎· جولیا پندلتون
فدادون ‎· farahnaaz