کسی تو خرم آباد نیست قرار موکومی بذاریم بریم رستوران گردون ؟؟؟
فقط من بودم :-)) ‎· جولیا پندلتون
رستوران گردون کجاست:-))؟ ‎· جولیا پندلتون
گردون تو مطهری نرفتی مگه؟؟ ‎· farahnaaz
خرم آباد هم رستوران گردون داره؟، چه خوب ‎· pirzad
رفتم ولی ندیدمش:-)) ‎· جولیا پندلتون
آفرین رستوران گردون:) ‎· 222888
بعله جناب پیرزاد داره.. بفرمایید در خدمت باشیم .. ‎· farahnaaz
یه بیمارستانی هست تو مطهری از شهدا میای اسمش رو نمیدونم چیه, اونجاست.. خودمم حرفه ای بلد نیستم :) ‎· farahnaaz
ماریلا آفرین به کرمانشاه :) ‎· farahnaaz
بیمارستان باختر ‎· جولیا پندلتون
اپر ایران آومدم حتما سری به لرستان میزنم و خوشحال میشم ببینم شما ها را ‎· pirzad
آفرین آفرین:))))) ‎· 222888
آفرین دقیقا روبروی اونه یه مجتمع تجاری هم زیرشه.. ‎· farahnaaz
حتما جناب پیرزاد جتما ماهم مشتاق دیداریم ‎· farahnaaz
اسفند میام:-)) ‎· جولیا پندلتون
خوش اومدین ‎· farahnaaz
@farahnaaz: پس ما هم شهرمون رستوران گردان داریم دقیقا خیابانشم مطهری ورستوران گردان وزیرش هم مجتمع تجاری اسمش سیرنگ ...ولی فقط قم هستم ‎· elahep8387
ریلی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ‎· farahnaaz
الان یادم امد :-)))سینما رنگین کمان بود دیرزمانی!الان شده رستوران گردان ‎· جولیا پندلتون