کسی تو خرم آباد نیست قرار موکومی بذاریم بریم رستوران گردون ؟؟؟
فقط من بودم :-)) ‎- جولیا پندلتون
رستوران گردون کجاست:-))؟ ‎- جولیا پندلتون
گردون تو مطهری نرفتی مگه؟؟ ‎- farahnaaz
خرم آباد هم رستوران گردون داره؟، چه خوب ‎- pirzad
رفتم ولی ندیدمش:-)) ‎- جولیا پندلتون
آفرین رستوران گردون:) ‎- 222888
بعله جناب پیرزاد داره.. بفرمایید در خدمت باشیم .. ‎- farahnaaz
یه بیمارستانی هست تو مطهری از شهدا میای اسمش رو نمیدونم چیه, اونجاست.. خودمم حرفه ای بلد نیستم :) ‎- farahnaaz
ماریلا آفرین به کرمانشاه :) ‎- farahnaaz
بیمارستان باختر ‎- جولیا پندلتون
اپر ایران آومدم حتما سری به لرستان میزنم و خوشحال میشم ببینم شما ها را ‎- pirzad
آفرین آفرین:))))) ‎- 222888
آفرین دقیقا روبروی اونه یه مجتمع تجاری هم زیرشه.. ‎- farahnaaz
حتما جناب پیرزاد جتما ماهم مشتاق دیداریم ‎- farahnaaz
اسفند میام:-)) ‎- جولیا پندلتون
خوش اومدین ‎- farahnaaz
@farahnaaz: پس ما هم شهرمون رستوران گردان داریم دقیقا خیابانشم مطهری ورستوران گردان وزیرش هم مجتمع تجاری اسمش سیرنگ ...ولی فقط قم هستم ‎- elahep8387
ریلی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ‎- farahnaaz
الان یادم امد :-)))سینما رنگین کمان بود دیرزمانی!الان شده رستوران گردان ‎- جولیا پندلتون