بریم برسیم به خود آرایی و موآرایی و بیرون رفتن :)
کجاخانم؟خوش بگذره ‎- elahep8387
رفتیم یه دور دور و اومدیم همین .. یه سر هم رفتیم دفتر برادر شوهر گرام برای تبریک افتتاحیه دفتر جدیدشون :)) ‎- farahnaaz
@farahnaaz عزیزم بهبه چه زن داداش خوب وگلی ** ‎- elahep8387
بسلامتیو دلخوش @farahnaaz ‎- جولیا پندلتون
@elahep8387 ممنونم عزیزم شما لطف دارین .. ‎- farahnaaz
ممنونم مرجان جان ‎- farahnaaz