سیتی جونم رفتم دوره های فرنچ و کاشت ناخن رو یاد گرفتم.. حتما ببینمت برات انجام میدم عزیزم:**
اوااا اینو من الان دیدم. مرسیییییی بوس واقعنی:******* ‎· Seety
@1seety1: :***** ‎· farahnaaz