مردی که صدای خرپف شبانه نداشته باشه نعمت بزرگیه :)))
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
سطح دقدقه ات :| ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
سعید :)) ‎· farahnaaz
@arash دغدغه ماداج ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: :)) ‎· farahnaaz
@mousaviam2 اینجا دقدقه نوشته میشه چون خیلی مهمه خب ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)))) ‎· Aliusha