مردی که صدای خرپف شبانه نداشته باشه نعمت بزرگیه :)))
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
سطح دقدقه ات :| ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
سعید :)) ‎- farahnaaz
@arash دغدغه ماداج ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 اینجا دقدقه نوشته میشه چون خیلی مهمه خب ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)))) ‎- Aliusha