من و تنهایی تا 8 شب :|
·1
:| ‎· SaeedTheGiraffe ?
اصلا هم دوس ندارم برم حتی یه کافه اینجا ‎· farahnaaz
دو ساعت دیگ میاد ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
میر آرش:)) ‎· farahnaaz
ی ساعت و بیست و پنج دقیقه ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))))) میر آرش زنگ زذ گفت دیرتر میام ‎· farahnaaz
بدبخت شدیم :))))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)) ‎· farahnaaz
مرجان :|| ‎· farahnaaz