من و تنهایی تا 8 شب :|
اصلا هم دوس ندارم برم حتی یه کافه اینجا ‎- farahnaaz
دو ساعت دیگ میاد ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
میر آرش:)) ‎- farahnaaz
ی ساعت و بیست و پنج دقیقه ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))))) میر آرش زنگ زذ گفت دیرتر میام ‎- farahnaaz
بدبخت شدیم :))))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)) ‎- farahnaaz
مرجان :|| ‎- farahnaaz