برم یه سری خنزل پنزل دارم بذارم دیوار مهربانی و بیام.. یه سری هم غذای دست نخورده داریم بذارم دیوار مهربانی ثواب داره.. اسرافم نمیشه
عالی :) ‎- آیــــه!
@aye :* ‎- farahnaaz
دیوارش کدوم خیابونه؟ ‎- جولیا پندلتون
چند تا گذاشتن تو شهر.. مطهری ‎- farahnaaz
غذاشو بده من:/ ‎- مستانه
@farahnaaz :-)دستت درد نکنه ‎- جولیا پندلتون
@mastaneh: مستانه :)) ‎- farahnaaz
@mousaviam2: خواهچ میکنم ‎- farahnaaz
گرسنمم هست اتفاقا:/ دم خونه ما دیواره خوبیه واللا هر روز یه سری بزن ‎- مستانه
@mastaneh مستانه هر روز؟؟ :)) ‎- farahnaaz
خوب روز در میون:/ اسمایلی عنگوشت گزیدن ‎- مستانه
مستانه شما شام مهمون من :دی ‎- farahnaaz
اخجوون ادرس بده ادرس بده اسمایلی اشک شوق:دی ‎- مستانه
مستانه:-))هشت ساعت راهه:-)) ‎- جولیا پندلتون
مگه کجاست:/ ‎- مستانه
خرم آباد ‎- جولیا پندلتون
واقعنکه:/ ‎- مستانه
که راه دور دعوتم کرد:دی ‎- مستانه
خیلی خوبه که دعوتت کرده:-)) ‎- جولیا پندلتون
عه ینی برم؟:))) ‎- مستانه
آره دیگه:-)) ‎- جولیا پندلتون
بریم بریم پس:)) ‎- مستانه
باشه:-) ‎- جولیا پندلتون