برم یه سری خنزل پنزل دارم بذارم دیوار مهربانی و بیام.. یه سری هم غذای دست نخورده داریم بذارم دیوار مهربانی ثواب داره.. اسرافم نمیشه
عالی :) ‎· آیــــه!
@aye :* ‎· farahnaaz
دیوارش کدوم خیابونه؟ ‎· جولیا پندلتون
چند تا گذاشتن تو شهر.. مطهری ‎· farahnaaz
غذاشو بده من:/ ‎· مستانه
@farahnaaz :-)دستت درد نکنه ‎· جولیا پندلتون
@mastaneh: مستانه :)) ‎· farahnaaz
@mousaviam2: خواهچ میکنم ‎· farahnaaz
گرسنمم هست اتفاقا:/ دم خونه ما دیواره خوبیه واللا هر روز یه سری بزن ‎· مستانه
@mastaneh مستانه هر روز؟؟ :)) ‎· farahnaaz
خوب روز در میون:/ اسمایلی عنگوشت گزیدن ‎· مستانه
مستانه شما شام مهمون من :دی ‎· farahnaaz
اخجوون ادرس بده ادرس بده اسمایلی اشک شوق:دی ‎· مستانه
مستانه:-))هشت ساعت راهه:-)) ‎· جولیا پندلتون
مگه کجاست:/ ‎· مستانه
خرم آباد ‎· جولیا پندلتون
واقعنکه:/ ‎· مستانه
چرا؟ ‎· جولیا پندلتون
که راه دور دعوتم کرد:دی ‎· مستانه
خیلی خوبه که دعوتت کرده:-)) ‎· جولیا پندلتون
عه ینی برم؟:))) ‎· مستانه
آره دیگه:-)) ‎· جولیا پندلتون
بریم بریم پس:)) ‎· مستانه
باشه:-) ‎· جولیا پندلتون