حضار گرام شام چی کار کنم؟
:| ‎- farahnaaz
چی تو یخچال داری؟ ‎- جولیا پندلتون
سبزیجات . مرغ . گوشت . تخم مرغ. و ... ‎- farahnaaz
کوکو سبزی ‎- جولیا پندلتون
ایول فکر خوبیه ‎- farahnaaz
نوش جانتون بشه ‎- جولیا پندلتون
سپاس گذارم ‎- farahnaaz
ما سالاد فصل داریم:-ً ‎- 222888
نداریم طبق معمول ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@222888 نوش جونتون عزیزم.. البته من خودم سالاد فصل میخوام بخورم.. ‎- farahnaaz
@arash: ای بابا ‎- farahnaaz
لاغر کنمااا :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: یعنی بدنت به من زنده زنده میندازمت داخل شومینه :دی ‎- farahnaaz
@farahnaaz فرحناز:-))) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: والا :))))) ‎- farahnaaz
من جا میکنم تو نگران نباش ‎- farahnaaz
@arash جات میدیم:-)) ‎- جولیا پندلتون
نمیااام نمیاااام زرنگییین ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: @arash :)))) ‎- farahnaaz