حضار گرام شام چی کار کنم؟
:| ‎· farahnaaz
چی تو یخچال داری؟ ‎· جولیا پندلتون
سبزیجات . مرغ . گوشت . تخم مرغ. و ... ‎· farahnaaz
کوکو سبزی ‎· جولیا پندلتون
ایول فکر خوبیه ‎· farahnaaz
نوش جانتون بشه ‎· جولیا پندلتون
سپاس گذارم ‎· farahnaaz
ما سالاد فصل داریم:-ً ‎· 222888
نداریم طبق معمول ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@222888 نوش جونتون عزیزم.. البته من خودم سالاد فصل میخوام بخورم.. ‎· farahnaaz
@arash: ای بابا ‎· farahnaaz
لاغر کنمااا :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: یعنی بدنت به من زنده زنده میندازمت داخل شومینه :دی ‎· farahnaaz
@farahnaaz فرحناز:-))) ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: والا :))))) ‎· farahnaaz
@farahnaaz: جا نمیشم ککککک ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
من جا میکنم تو نگران نباش ‎· farahnaaz
@arash جات میدیم:-)) ‎· جولیا پندلتون
نمیااام نمیاااام زرنگییین ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: @arash :)))) ‎· farahnaaz