تنهام و تو منزل بوی ادکلن تاپی به مشام میرسه :ooo
یه نمه :دی ‎- farahnaaz
:((( شنیده بودم از آشناهای اینجا.. ‎- farahnaaz
کوفتک ‎- farahnaaz
اینا چیه اخه میفرستی آدم میلرزه کلا :|| ‎- farahnaaz
خب من به هدفم رسیدم :))))))) چقد خوبه اینجا :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
میکشمت :))) ‎- farahnaaz
حالا مسلئه اینجاس اول میکشی میندازی تو شومینه یا اول میندازی تو شومینه بد میکشی ؟ :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)))) میسوزی همین ‎- farahnaaz
دیر ج دادی فکر کردم کشته شدی :)))) @farahnaaz ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash دختر مردمو چرا میترسونی! ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 اینقد خووووبه :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@farahnaaz فرح نترس ‎- جولیا پندلتون
@arash گناهه داره طفل معصوم!!!!غریب انجا ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 نه باید قوی شه :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یعنی مگه نیای دوباره.. رسما حکم کشتنت رو صادر کردی میر آرش :دی ‎- farahnaaz
مرجان جونم چشم نمیترسم.. این فکر کرده میتونه دختر لر رو بترسونه :))) ‎- farahnaaz
دروغ چرا فید بود ک قرار رستوران گردون بزارین ، رفتم دیدم از ساری ب خرم اباد پرواز نداره ، اگه داشت میومدم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: شما با قطار بیا :)) ‎- farahnaaz
@arash: اوووو:دی ‎- farahnaaz