تنهام و تو منزل بوی ادکلن تاپی به مشام میرسه :ooo
میترسی ؟ :)))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یه نمه :دی ‎· farahnaaz
:((( شنیده بودم از آشناهای اینجا.. ‎· farahnaaz
کوفتک ‎· farahnaaz
اینا چیه اخه میفرستی آدم میلرزه کلا :|| ‎· farahnaaz
خب من به هدفم رسیدم :))))))) چقد خوبه اینجا :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
میکشمت :))) ‎· farahnaaz
حالا مسلئه اینجاس اول میکشی میندازی تو شومینه یا اول میندازی تو شومینه بد میکشی ؟ :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)))) میسوزی همین ‎· farahnaaz
دیر ج دادی فکر کردم کشته شدی :)))) @farahnaaz ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash دختر مردمو چرا میترسونی! ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2 اینقد خووووبه :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@farahnaaz فرح نترس ‎· جولیا پندلتون
@arash گناهه داره طفل معصوم!!!!غریب انجا ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2 نه باید قوی شه :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یعنی مگه نیای دوباره.. رسما حکم کشتنت رو صادر کردی میر آرش :دی ‎· farahnaaz
مرجان جونم چشم نمیترسم.. این فکر کرده میتونه دختر لر رو بترسونه :))) ‎· farahnaaz
دروغ چرا فید بود ک قرار رستوران گردون بزارین ، رفتم دیدم از ساری ب خرم اباد پرواز نداره ، اگه داشت میومدم ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: شما با قطار بیا :)) ‎· farahnaaz
@mousaviam2: :* ‎· farahnaaz
@arash: اوووو:دی ‎· farahnaaz