کلافگی و سر درد :|
دیشب اصلا خو ب نتونستم بخوابم.. خواب مادر رو دیدم تا خود صبح با اشک بیدار بودم :(( ‎- farahnaaz
@arash: یس ‎- farahnaaz
@farahnaaz ایت ویل پس و فلان ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™