کلافگی و سر درد :|
دیشب اصلا خو ب نتونستم بخوابم.. خواب مادر رو دیدم تا خود صبح با اشک بیدار بودم :(( ‎· farahnaaz
@mousaviam2: :* ‎· farahnaaz
@arash: یس ‎· farahnaaz
@farahnaaz ایت ویل پس و فلان ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™