یک دست جام باده و یک دست جعد یار رقصی چنین میانه میدانم آرزوست .#مولانا
الان بگم نوش یا چی ؟ :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
هیچی فقط بشنو :دی ‎- farahnaaz