:( فرهاد مرد که #شهرزاد
پهلوانان نمیمیرند ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
لوس .. هیچی نگو الان تو حس فیلمم :دی ‎- farahnaaz
الان فیلم ترسناک و چس فیل میچسبه ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ولی نمرد این فرهاد :)) ‎- farahnaaz