بی خوابم امشب از سر درد :|
امشب چراااا باااز؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ژلفون بزن ‎- Nebraska
@arash: دیشب اصلا نخوابیدم.. امروز هم همینطور , الانم که بی خوابم ‎- farahnaaz
@puyax: دو تا خوردم ‎- farahnaaz
@farahnaaz منم دیشب نخوابیدم امروزم همش 1 ساعت و نیم خوابیدم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: . ‎- farahnaaz
@farahnaaz عععع نکن همچی میترسم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ای بابا.... ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: مرجان ‎- farahnaaz