امروز دقیقا متوجه شدم اینایی که اونور دنیا غریب غریب هستن چه حالی دارن. الان از پله افتادم پام خیلی درد میکنه میخواستم زنگ بزنم آژانس برم دکتر ولی خب نمیتونم اصلا راه برم و تنها هستم.. همسر هم نیستن متاسفانه .. خانواده عزیزترین کسایی هستن که همیشه کنارت هستن رو قدرشونو نمیدونی.. :|
خانواده و فرفریون ‎· Mardetanha
و به جرات میتونم بگم مهربونترین پدر دنیا رو دارم :( و همچنین مادرم ‎· farahnaaz
@mardetanha: فرفریون هم الان نیستن آخه :| ‎· farahnaaz
ای بابا! ‎· ابوهدی
زود تر میفهمیدم شاید میتونستم کمکی کنم! ‎· ابوهدی
اگه مشکل جدی هست شاید کمکی از دستم بر بیاد. ‎· ابوهدی
@abouhoda: مچکرم جناب ابوهدی.. تماس گرفتم آژانس که بتونه دکتر بیاد خونه ببینه ‎· farahnaaz
ان شا الله که چیزی نیست. دردی تلخ تر از غربت نیست واقعا. ‎· ابوهدی
@abouhoda: سپاسگذارم.. واقعا تلخه.. ‎· farahnaaz
اوه!!! خوبی؟ تلفنت خاموشه!!!؟؟؟ ‎· RokhSaare
@rokhsaare: رخساره .. زنگ زدم دکتر بیاد.. همسر رفته اصفهان .. بهش نگفتم که تا این جا رو دو ساعته میاد .. ‎· farahnaaz
خاموش نیستماا ‎· farahnaaz
درد غریبی بد دردیه!!!! ‎· جولیا پندلتون
حال داغونى داريم به خدا ‎· يانا
@mousaviam2: اوهووم ‎· farahnaaz
@nargesv: هی وای من ‎· farahnaaz