#بدون شرح
photo_2016-01-22_20-32-24.jpg
رقص ترکی رو کلن نادیده گرفته؟ :)) انواع رقص‌های ترکی هر کدوم سناریو دارن نه فقط ۴-۵ تا نشانه ‎· وحید معمولی
پس نسبت به چهل و سه نوع رقص آذربایجانی مطالعه نداشته که هر حرکتش چه معنی ها داره ‎· نصرین
@vahid: لطفا بذارین که مطلع بشیم :) ‎· farahnaaz
@ghadamkheir: میشه لطفا بذارین که من ببینم ‎· farahnaaz
دایره نمادی از تکامل ه ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: یس ‎· farahnaaz
پس رقص لری و کردی حالت دایره دارند پس کامل ه @farahnaaz ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: بعله.. منظور این بود ‎· farahnaaz