همایش امروز به مناسبت هوای پاک با شعار امید به هوایی تازه #خرم آباد #دریاچه کیو
@mousaviam2: خواهش میکنم :* ‎- farahnaaz
من کیو میخوام:( ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: من هم الان خونه مامان رو میخوام :| ‎- farahnaaz
عزیزم:-)مامان مبشه بهش زنگ زد ولی کیو رو نه ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: اینم حرفی من دیگه سکوت میکنم :دی ‎- farahnaaz