زیاد حوصله اقوام و فامیل رو ندارم نمیدونم چرا
@arash: نه اقوام خودم ‎- farahnaaz
همفکر نیستی باهاشون شاید ‎- خانوم میم
@arash: :| ‎- farahnaaz
@saye: شایدم ‎- farahnaaz
@arash: قیافشو ‎- farahnaaz
@farahnaaz: اذیتم میکنی خب :( ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ما بسیاریم ‎- جولیا پندلتون
@arash: من تو رو اذیت میکنم ؟:| ‎- farahnaaz
@mousaviam2: مرجان اصلا دوس ندارم سالی یه بارم ببینمشون.. مخصوصا یه سریاشونو .. ‎- farahnaaz
مامان بهم میگه حسن تنوری:-)) ‎- جولیا پندلتون