زیاد حوصله اقوام و فامیل رو ندارم نمیدونم چرا
@arash: نه اقوام خودم ‎· farahnaaz
همفکر نیستی باهاشون شاید ‎· خانوم میم
@arash: :| ‎· farahnaaz
@saye: شایدم ‎· farahnaaz
@arash: قیافشو ‎· farahnaaz
@farahnaaz: اذیتم میکنی خب :( ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ما بسیاریم ‎· جولیا پندلتون
@arash: من تو رو اذیت میکنم ؟:| ‎· farahnaaz
@mousaviam2: مرجان اصلا دوس ندارم سالی یه بارم ببینمشون.. مخصوصا یه سریاشونو .. ‎· farahnaaz
مامان بهم میگه حسن تنوری:-)) ‎· جولیا پندلتون