بفرمایین قهوه ترک همراه با کیک خیس :دی
@arash: بعله ‎· farahnaaz
@arash: بعله بفرمایین.. یا شکلات باراکا ‎· farahnaaz
@farahnaaz چرا فرودگاه نداررره :(( ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اگه میشه من چایی برمیدارم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@arash: جانم؟؟؟ ‎· farahnaaz
@saeedgreen: بعله بعله حتما , بفرمایین نوش جانتان :) ‎· farahnaaz
@farahnaaz فرودگاه داشت برا قهوه و شکلات میومدم :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چرا خيسن كيكات؟ ‎· Nebraska
@arash: لوسک ‎· farahnaaz
@puyax: روش درست کردنشون یه کوچولو متفاوت هست ‎· farahnaaz