بفرمایین قهوه ترک همراه با کیک خیس :دی
@arash: بعله ‎- farahnaaz
@arash: بعله بفرمایین.. یا شکلات باراکا ‎- farahnaaz
@farahnaaz چرا فرودگاه نداررره :(( ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اگه میشه من چایی برمیدارم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@arash: جانم؟؟؟ ‎- farahnaaz
@saeedgreen: بعله بعله حتما , بفرمایین نوش جانتان :) ‎- farahnaaz
@farahnaaz فرودگاه داشت برا قهوه و شکلات میومدم :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چرا خيسن كيكات؟ ‎- Nebraska
@arash: لوسک ‎- farahnaaz
@puyax: روش درست کردنشون یه کوچولو متفاوت هست ‎- farahnaaz