:| البته همسر ‎- farahnaaz
@mousaviam2: نه همسر.. خیلی کم پیش میاد اینجوری بشم برام عجیبه :)) ‎- farahnaaz
@mousaviam2: ما کلا متفاوتیم.. اصلا هم از این قرتی بازیای زن و شوهرای تازه نداریم.. ‎- farahnaaz