هر کی از فیدای من آزرده خاطر میشه میتونه آنساب کنه . اینجوری دیگه اذیتم نمیشه.. باسپاس از حضار گرام
گرامی البته! ‎· RokhSaare
دوست باشيد با هم ‎· Nebraska
@rokhsaare: :) گرامی خواهریم ‎· farahnaaz
@puyax: من دوستم بقیه ظاهرا نمیخوان دوست باشن ‎· farahnaaz