به کدامین گناه آخه
من محکوم به اینم که در حاشیه ببینم :| من شهرزاد میخوام الان حداقل ‎- farahnaaz
در حاشیه هم خوبه که ‎- خانوم میم
@saye: مزخرفه البته ببخشیدا ‎- farahnaaz