میفرمایند: کوفته فردا بار بذار.. :|
گفتم یا نگففففتم !? ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چرا رژیم نیستید؟هق هق هق ‎- 222888
@arash: میر آرش کمک کن بالام جان :)) ‎- farahnaaz
@222888: من رژیمم ولی همسر جان کلا خوش هیکله.. :|| بخوره نخوره همونه :| ‎- farahnaaz
کوفته سخته :(((( مادرم بیا در آغوشم که قدر ت ندانستم ‎- farahnaaz
@farahnaaz حرفمو گوش ندادی چی بگم! ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: اینو موافقم.. یه امشب سبک خورد شام دیگه تا یه هفته من اسیرم :))) ‎- farahnaaz
@farahnaaz گفتم اول هفته رو غذای خوب بده ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
فردا بالون رو باز میکنم 8 صبح میرم خونه مادر شوهر :))) دیگه ناهارم اونجاییم .. راحت و بی دردسر ‎- farahnaaz
@farahnaaz دلخور میشه تا اخر هفته ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: :|| ‎- farahnaaz