ووووی سرده :|
چش در اومده تو چه جوری سریع میای درجه هوا میذاری؟ ‎- farahnaaz
تازشم نخیرم 14 درجه ‎- farahnaaz
با موس و بدون کیبورد فیزیکی:دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چهار طرف خونه باز بازه بعد الان شوفاژ ها هم خاموش بارون هم میاد.. الان سرد میشه دیگه هوای داخل خونه ‎- farahnaaz
لباس بیشتر بپوش خب ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: تو خونه نمیشه دیگه با پالتو نشست که .. یا بارونی . یا کاپشن ‎- farahnaaz
@farahnaaz دوتا بافت و ی پالتو میشه :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: بافت رو قبول دارم پالتو نه.. خفه میشیم دیگه.. ‎- farahnaaz
@farahnaaz سونای خشک میشه لاغر میکنی :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash:هه هه نمکدون :)) ‎- farahnaaz
خودم میدونم خیلی شیرینم ، گولم نزن :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™